Halka Kohoutková Bardová


Propojuji se s vědomým energeticko informačním polem a stahuji z esenciálních zdrojů informace a hojivý proud pro ozdravění vztahů a hlubší propojení se sebou samým těch, kteří za mnou přicházejí.


Prošla jsem různými fázemi života. V mém životě byly nádherné momenty, které vysoko pozvedaly mého ducha i tak náročné, že nevím jak jsem je mohla zvládnout.

Život mě tvaroval a brousil stejně asi jako každého. Vykonala jsem spoustu nádherných ušlechtilých činů a taky takové, které ublížily. Učím se odpouštět i sama sobě.

Dorostla jsem do velké vnitřní síly a otevřela jsem srdce. To mi umožnilo vnímat Lásku.


Nevyznávám žádné náboženství. Přímá zkušenost mi otevírá prostor za hranice běžného vnímání a tvaruje můj světonázor.

Čím více odvahy mám k otevřenému vyjádření toho, co vnímám "za oponou", zjišťuji, že odvážných je nás mnoho.


Již v dětství jsem věděla, co je mým posláním a co jednou budu vykonávat jako své povolání. Věděla jsem, že se mé vize promění v realitu, a já se o své vhledy budu dělit s ostatními. Pokaždé, když jsem jako dítě a dospívající byla spojena se svou životní vizí, cítila jsem se propojená, celistvá, naplněná, nadšená a šťastná. Můj život měl hluboký smysl. A tak dnes žiji. Je to má realita.

V průběhu 30-ti let jsem prošla mnoha školami a semináři, učila jsem se u vynikajících českých i zahraničních učitelů a lektorů. Učím se stále. Mezi mé největší učitelé patří mé děti. Velmi se také učím z moudrosti pole každého, kdo ke mě přichází. A úplně nejvyšší učení přichází od světelných bytostí, kterými jsem vedena, chráněna a podporována.

Stojím pevně rozkročena mezi dvěma světy. Hmotným a jemno-hmotným. Nejsem teoretik a nevěřím tomu, co jsem sama neprožila, na co si nemohu sáhnout a co nemůžu vidět. Není rozdíl mezi tím, co říkám a co žiji. Vnímám svůj život na Zemi jako vzácný dar a chci ho naplno v lásce žít.

Důležité je pro mě pevné ukotvení, dobrá orientace a fungování v hmotné realitě.

To vše si již dnes nedovedu představit bez podpory a prolínání světa jemnohmotného.

Jsem vděčná za své vnitřní vedení, podporu a inspiraci duchovního světa, za přesahující sílu, která nás obklopuje a prostupuje. A dáme-li se, i nese. Dnes již vím, že nestačí jen naslouchat, ale je také potřeba vnitřní vedení následovat.

Naslouchej si a následuj se.

Často rosteme v bolesti, v náročných životních situacích. Probouzíme vnitřní sílu a jiné vnitřní kvality sebe samých, protože již nemáme nazbyt. Růst v radosti je obtížnější než růst v bolesti. Obtížnější kvůli ztrátě bdělosti a "pohovění si". Abychom mohli růst v radosti, je třeba s bdělostí vnímat a následovat vnitřní vedení. Náš život si tak může zachovat rovnováhu.

Ve své terapeutické praxi transformuji bolest lidí a otevírám na svých seminářích prostor pro růst v radosti, lehkosti a lásce. 

Kolik inspirujeme lídí, to záleží na naší vnitřní síle a vyzařování. Kdo ovlivní nás, o tom rozhodujeme, jen my sami.

Moje touha je s  o t e v ř e n ý m  srdcem se navzájem skutečně vidět, potkat se v posvátném srdci, naplno využít svůj skutečný potenciál a s pozvednutým duchem dojít domů.

Dovnitř se obrať. Vždyť, kde jinde takovou sílu našel bys.

 

Přihlášení k odběru novinek

Žít v srdci