Komunitní škola Cesta s úsměvem

Přeji ti, ať najdeš svou pravou cestu a tvé stopy jsou vždy hodny následování.

Švýcarský pedagog Adolphe Ferriére shrnul podmínky, za kterých jsme se vzdělávali a vzdělávájí naše děti následovně:

Cesta s úsměvem