Pohyby ducha

Nejrozvinutější a nejhlubší forma konstelací. Vyžaduje velký stupeň bdělosti v přítomném okamžiku, vysokou míru důvěry, ochotu a odvahu odevzdat se přesahující moudrosti a síle.

Při pohybech ducha nás uchopí síla, která nás vede. Není s ničím srovnatelná, je povznášející, podporující a spojující.

Dotýká se nejhlubší niternosti člověka. 

Je to táž síla, která otevírá pupen v plný květ. 

Je to uzdravující síla, která nás hluboce naplňuje a činí celistvými.

Je uchvacující a extatická.

Vede nás k hlubokému propojení se sebou samými a s celkem.


Účastníci konstelace pociťují velikou úlevu, naplnění, hluboký smysl, smíření, celistvost.

Často zakončují takovou konstelaci v hlubokém záklonu, s otevřenou srdeční oblastí, s rukama nad hlavou a já slýchávám:

"To je ono, to jsem si vždy přál, proto jsem přišla..."

Žít v srdci