Nejčastěji kladené otázky

Co jsou to konstelace?

Konstelace jsou jedinečnou hojivou metodou, která má možnost přinést náhled na různé oblasti našich životů, vynést na povrch skutečné pozadí našich potíží a transformovat je. Uvolňují energii, která byla dosud vázaná na minulost, uvězněná a zatuhlá v blocích či traumatech minulosti. Nastolují rovnováhu a znovupropojují s láskou.


S čím mi mohou pomoci a s jakými tématy k řešení klienti přicházejí?

Nejčastěji jsou to vztahy mezi partnery, rodiči a dětmi, vazby v rodinách. Další častými tématy jsou zdraví, finance, práce, vzdělání, rozvoj vnitřních kvalit a schopností ...

Konstelace uzdravují ten nejdůležitější vztah, který všichni máme - a to je vztah sám k sobě.

Konstelace jsou velmi mocný nástroj, který může výrazně zkvalitnit naše reálné životy.


Jsou pro mě vhodné?

Konstelace jsou vhodné pro otevřené lidi, kteří mají odvahu podívat se na pozadí toho, co je trápí, co si přejí změnit a mají ochotu změnu přijmout. Konstelace jsou nástrojem pro tvořivé, odvážné dospělé muže a ženy, kteří se vzdali role oběti a přebrali zodpovědnost za svůj život a vědomě ho utvářejí.


Co nemohou udělat?
Konstelace nic neudělají za nás. Nezmůžou nic bez naší vnitřní účasti a vystavení se plnému účinku konstelace. Mají-li být konstelace účinné, vyžadují naši plnou účast, otevřenost a ochotu ke změnám.


Kdo, jací lidé je vyhledávají?

Muži i ženy různého věku a různých profesí.
Přicházejí vzdělaní inteligentní lidé, kteří některou oblast nebo i několik oblastí svého života nežijí v takové kvalitě v jaké by si přáli. Lidé napoprvé často přicházejí, když bolest ze stávající situace je už větší než strach ze změny. Nejpočetnější skupinu tvoří lidé mezi 30. a 50. rokem života.
Přicházejí i mladí lidé, studenti. Moc ráda s nimi pracuji. Jsou otevření, vnímaví, lépe se již orientují ve svých životech než předešlé generece v jejich věku, mají smysl pro fér play.
 


A starší lidé?

Lidé, kteří objevili blahodárný účinek konstelací, je využívají i ve vysokém věku. Ovšem úplně první příchod na konstelace ve vysokém věku je vzácností. Já si takových lidí velmi vážím. Je prostě obtížnější otevírat minulost, když je tak dlouhá a plány do budoucna už ne tak velké. Občas od nich slýchávám: "Ve mě už nezbylo žádné místo." A o to právě jde. Pokud bolavou potlačenou minulost trasformujeme, otevírá se v nás prostor pro životní energii, která nás vyživuje a činí náš život radostnější a plnější. Náš obličej možná zdobí nějaké vrásky, ale naše oči září. Tito lidé si davájí svou odvahou neobyčejný dar, který je pro ně, pro jejich děti i pro jejich další cestu za hranice tohoto života. Konstelace také pracují se strachem ze smrti a se smrtí nás smiřují. V tomto smíření nacházíme nesmírné potěšení z našeho každého dne zde na Zemi.


Jak konstelace probíhají?

Jednoduše zadám téma, které si přeji řešit (např. zharmonizovat vztah s manželkou) a stručně sdělím fakta ze svého života (Máma s tátou jsou stále spolu, mám mladšího bratra. Jsem podruhé ženatý. Z prvního manželství mám syna. Se svou současnou ženou máme dceru. Poslední rok se stále hádáme a já nevím, co s tím.)Potom si vyberu z přítomných lidí zástupce za sebe a členy rodiny, rozmístím je v prostoru podle toho jak cítím, kde je jejich místo a posadím se. Vše mám od této chvíle jak na talíři. Energetické pole mého rodinného systému pracuje skrze zástupce a ti se pohybují popř. vyjadřují podle svých vnitřních impulzů. Je to jedinečná možnost vidět, jak pohyb, změna, vyjasnění, popř. vynesení skrytého na povrch vyvolává změny v celém systému, tj. u všech členů rodiny, kterých se zadání konstelace týká. Celý můj rod, má minulost od početí do teď je mou součástí a ovlivňuje můj vztah s mou ženou. A naopak.


A co když chce na vztahu pracovat pouze jeden z páru?
To je časté. A nevadí to. Co vyzařuji, to přitahuji. :-) Změnou uvnitř vyvolám změnu ve vnějším světě. Nejsem oběť. Jsem tvůrce.


Co děti a konstelace?

Děti reagují na změnu nejrychleji.

Příklady z praxe:

1. Přišla mladá žena, která chtěla postavit konstelaci na usmíření a zharmonizování vztahu se svou maminkou, se kterou se již několik let neviděla a doma se o ní vůbec nemluvilo. Konstelace úspěšně proběhla a druhý den její malá dcera řekla: "Mami, pojeďme za babičkou, už jsme tam dlouho nebyly."

2. Maminka 6-ti letého syna přišla kvůli jeho neadekvátním vyhroceným scénám, když večer odcházela na tance flamenga. Konstelace ukázala, že si její manžel zvykl na její několikaletou stálou přítomnost doma a velmi na svou ženu žárlil. Nikdy svoje pocity nevyslovil nahlas. Udělal to za něj syn svým nářkem při odchodu maminky. Po zpracování nejistoty muže, syn jako mávnutím kouzelného proutku s pláčem a křikem přestal. Žena si mohla v klidu vychutnat večery pro sebe, kdy spokojeně tančila po klidném odchodu z domova.

Pokud mají děti nějaké potíže, poukazují na nerovnováhu v rodinném systému. Děti jsou našim zrcadlem. To je důvod proč přímo s nimi nepracuji. Pracuji s jejich rodiči. S rodiči ochotnými podívat se do vlastního nitra a do svého systému namísto snahy "opravit" dítě.

3. Pár se 2 dětmi procházel krizí, muž měl paralelní vztah s jinou ženou. Jejich starší syn byl velmi neklidný, hyperaktivní a měl poruchy soustředění, ubližoval jiným dětěm. Trpělivá práce maminky se synem neměla žádně úspěchy. Již první partnerská konstelace jako "vedlejší produkt" přinesla výrazné zklidnění syna. Dále jsme průběžně pracovali na původním rodinném systému klientky, na vztahu páru, jejich mužsko ženských polaritách a sebelásce a sebeúctě klientky. Vztah párů získal zcela jinou dinamiku. A dnes již klidný vyrovnaný syn vychází dobře svými vrstevniky.

Dětská psycholožka J. Prekopová zakladatelka metody pevného obětí (neodejdeme od sebe dokud se neusmíříme) v jednom interviu řekla: "Pokud uzdravíme maminčin vztah s jejími rodiči a pokud uzdravíme vztah tatínka s jeho rodiči a potom usmíříme maminku a tatínka, zjištujeme, že dítě pevné obětí nepotřebuje."

Jsou pro někoho konstelace nevhodné nebo škodlivé?

Konstelace nejsou vhodně pro lidi, kteří nechtějí převzít zodpovědnost za svůj život a za životní okolnosti, se kterými se setkávají. Konstelace jsou bohužel sporné pro lidi užívající psychofarmaka. Psychoformaka mohou pomoci přemostit náročné životní období, ale z dlouhodobého hlediska potíže neléči, ale potlačují. Odcloňují lidi od náročných dopadů v náročných situacích a bohužel také odcloňují od skrytých darů dané situace a skutečného uzdravení. Má zkušenost s lidmi pod psychofarmaky je různorodá. Ještě se mi nestalo, abych se při konstelaci klienta zeptala, zda bere psychofarmaka a on odpověděl ne. Prostě se to pozná. Hůř se ke klientovi dostává, pomaleji probíhají změny, někdy pro ně bývá obtížné přijmout závěřečný hojivý obraz konstelace. Někteří terapeuti s lidmi psychiatricky léčenými nepracuji. Já před nimi dveře nezavírám, ale jsem velmi obezřetná. Každý z nás musíme zvážit, kterou cestou se vydat se všemi důsledky a s věškerou zodpovědností. Nikdy a v žádném případě nedoporučuji bez dohledu psychiatra psychofarmaka kvůli chemickým změnám v mozku vysadit!


Kolik lidí již navštívilo mé RK?

To nespočítám. Byly jich jistě za 22 let mé praxe stovky.


Kolika lidem pomohly?

Na konstelace přijde většinou 1 maximálně 2 zástupci daného systému.
A my pracujeme nejen s celou rodinou, ale velmi často s celým rodem s mnoha generacemi. Takže kolika lidem pomohly? Zcela jistě tisícům.
Léčíme a uzdravujeme celé rody. Léčíme tzv. centrální rodová traumata, která se táhnou napříč generacemi. Ukončujeme "hříchy našich otců". Je známé, že konstelace uzdravují 7 generací dozadu a 7 generací dopředu. Má zkušenost je jiná. Mnohokrát pracuji s mnohem více generacemi. Žijeme v zácné přelomové době, kdy se mimo jiné otevírají možnosti neomezené tvořivosti. A my všichni si přejeme žít plně celistvě štastně s lehkostí, radostí a láskou. Přejeme si pro nás i naše děti naplnění našich skutečných tužeb, jít naší autentickou cestou, nevláčet již nic za jiné, svobodně a autenticky se projevit. Přestat se hodnotit, soupeřit a porovnávat. Uznat jedinečnost svou i jedinečnost druhých. Začít se navzájem podporovat a spolupracovat.

"Všichni jsme andělé s jedním křídlem. Potřebujeme se obejmout, abychom mohli létat."

I ty si někdy stavíš konstelaci?

Ano. Když potřebuji uvolnit nějaké "zádrhele" ve svém životě, mám i já svou konstelářku nebo si konstelace stavím sama. Účinky konstelace ve svém životě pozoruji okamžitě. Změny jsou i doma patrné ihned, aniž by členové rodiny museli vědět, že jsem si konstelaci stavěla. Uvolňuji sama sebe do stále hlubšího souladu a do života mi vplouvá lehkost. Můj život se stává jednodušší a je naplněný radostí a láskou. Snadněji mohu manifestovat svá přání v hmotné realitě.


Existují i jiné druhy konstelací?
Ano. Uvedla jsem je výše. Obecně se konstelacím říká systemické. Pracují s jakoukoliv oblastí života celistvě jako se systémem, kdy všechny části systému jsou propojené a navzájem se ovlivňují. Změna v jedné části systému vyvolává změny v jeho ostatních částech. Navíc systém zcela přirozeně udržje rovnováhu. Je-li někdo nebo něco ze systému vyloučeno, ten v zájmu zachování rovnováhy přenese dané téma na jinou část systému. (v rodinném systému na mladší generace) Z této obecné zákonitosti vychází terapeutická metoda systemické konstelace.

Žít v srdci