Komunikace  s vědomým energeticko informačním polem

Jde o přirozený kontakt s hlubokou moudrostí uloženou v energetickém poli každého člověka.

Vycházím z prostoru prázdna, odevdávám se přítomnému okamžiku a vnímám energeticko informační pole jedince nebo skupiny lidí. Využívám jemnohmotné vnímání. Hluboká vnitřní moudrost uložená v poli každého člověka se otevírá, aktivuje a napomáhá na cestě k ozdravění, naplnění, přijetí celistovsti sebe sama, vztahů, událostí. "Načítám" pole a nechávám se vést.

Bůh nedává lidem to, co by nechtěl, aby využili.


Jemnohmotné vnímání jako je jasnovidnost, jasnoslyšení a jasnovnímání je vlastní každému člověku. V dnešní rychlé a hlučné době na nás stále působí mnoho vnějších podnětů, které nás rozptylují a odvádějí pozornost od nás samých a prožívání sebe sama.

Každý, kdo chce a je ochotný se na chvíli ztišit v přítomném okamžiku, může rozvinout toto vnímání a použít k proměně svého života. Účast na konstelacích tříbí a zjemňuje jemnohmotné vnímání vnitřního vedení a moudrosti.

Spektrum oblastí, kterých se tato práce dotýká a proměňuje je, je neomezené.
Je to hluboce uspokojivá práce, kdy jsem propojena s esencí a můžu vnímat krásu lidí, se kterými pracuji.

Jsem hluboce vděčná za dar nekonečné tvořivosti ...

Přihlášení k odběru novinek    

Žít v srdci