RITUÁLY

Rituál je slavnostní obřad mimořádné síly. Slouží k uctění významného mezníku v životě člověka nebo cyklu přírody v posvátném prostoru.

Rituály často dotváříme vysokofrekvenčními obrazci posvátné geometrie.

Rituály existovaly po celou lidskou historii ve všech kulturách.

My jsme si dnes v širší společnosti z rituálů ponechali svatbu a pohřeb, výjimečně křtiny. A také oslavu narozenin, maturitní ples, promoci. Možná máme drobné rituály všedního dne.

Zastavení, vnímání a uctění významných přechodových momentů nám chybí a my se k nim dnes postupně navracíme.

Rituálem se tvoří vysokovibrační posvátný prostor, ve kterém vnímáme napojení na přesahující sílu, která nás doprovází a podporuje.

Jsou to hluboké okamžiky uvědomění, podpory, vděčnosti, dojetí.


Rituál nám pomáhá:

 • přijmout významné změny v životě

 • oslavit a uctít další etapy života

 • přivítat nové lidi, události a kvality do života

 • propustit také toho, kdo z našeho života odchází

 • ukončit, co již nechceme nebo nepotřebujeme

 • rozloučit se s tím, co nám již neslouží ...


Tvořím tyto rituály: 

 •  požehnání našim rodům

 •  požehnání našim partnerským vztahům

 •  svatební rituály

 •  předporodní rituály

 •  rituály menarché

 •  rituál cykličnosti ženy

 •  rituál archetypy v životě ženy

Svatební rituál

Pro páry, které si přejí prožít svůj den a projít obřadem jim ušitým na míru s důrazem na jejich hodnoty a priority.

Velmi pečlivá a individuální příprava pro každý pár.


Je možné spojit po předchozí domluvě svatební rituál a obřadem oddávajícího úředníka či kněze nebo vytvořit samostatný svatební rituál.

Bývají to překrásné dojemné i humorné chvíle s přesahující energií, které si pár nese v sobě celý život.


Rituál požehnání našim rodům, rituál požehnání našim partnerským vztahům

Při své konstelační práci očišťujeme jednotlivce a rody a tím uvolňujeme místo esenci.

Při rituálu výrazně navýšíme své vibrace, rozšíříme své vědomí, propojíme se s esencí, kterou cíleně pošleme našim rodům či ji darujeme našim partnerským vztahům.


Rituál menarché

Rituál menarché je uctění a oslava významného mezníku přechodu dívky v ženu v bezpečném, přijímajícím a láskyplném prostoru.

Menarché - první menstruace v životě dívky je přelomový bod, kdy příroda dává dívce zprávu, že vstoupila do zázračného období plodnosti. Může být velmi intimní jen s maminkou dívky nebo i v žensko dívčím kruhu se vzájemným sdílením.

Dívka přichází do kruhu žen, je přijata ostatními ženami, stává se jednou z nich. Od tohoto okamžiku již není dítětem, patří mezi ženy a má jejich podporu. Vstupuje do další etapy svého života. Je usazena na čestné místo, kde je jí projevena úcta, která podtrhuje její jedinečnost, půvab a význam. Dívce se přinášejí dárky symbolicky spjaté s menarché. Ženy vyprávějí příběhy a dělí se o zkušenosti. 


 • Dostalo se vám k první menstruaci něčeho výjimečného, krásného, oslavujícího?
 • Připravila vás maminka nebo jiná moudrá žena na proměny dívčího těla a psychiky i energie během měsíčního cyklu?
 • Dostalo se vám doporučení a rad, jak spolupracovat se svou cykličností?
 • Měla jste v mamince a ženách v nejbližším okolí vhodnou inspiraci, jak s ženským cyklem žít?
 • Mohla jste otevřeně klást otázky a svobodně sdílet své nové zkušenosti s dospělou blízkou ženou?
 • Doprovázel váš přechod z dívky v ženu pocit, že měsíční krvácení je velký dar, který pomáhá hlouběji vtáhnout vaši pozornost do svého těla, přijmout a spolupracovat se svým tělem, vážit si více sebe sama nebo stud, odpor, strach, někdy bolest a či, že se dokonce jedná o tiché a i špinavé téma?
 • Vnímala jste s důvěrou, že se pomalu začíná přibližovat možné partnerství a sexuální život?

Málo z žen, měly příležitost uctivým způsobem přivítat menarché. Je možné si dopřát uzdravení, uctění a oslavu i v dospělém věku zpětně. Bývá to krásný, očistný a hluboký zážitek.

Předporodní rituál

Obřad před největším tvůrčím činem na Zemi - darováním nového života.


Pro ženu nosící dítě pod srdcem předporodní rituál znamená vedomé zastavení, oslava nové životní fáze. 

Porod sám patří mezi nejsilnější a nejintenzivnější přechodové rituály. A je velmi důležité, aby se žena cítila podporovaná, opečovaná, důležitá a milovaná.

Pro nastávající maminku se připraví posvátný prostor. Je uvedena do středu žen na pohodlné ozdobené místo.

Uctění, opečovávání a láskyplná pozornost je to, co se v kruhu žen v plné síle dostává ženě v požehnaném stavu. Žena se zdobí, češe, masíruje, maluje se jí henou na bříško. Dopřává si koupel nohou nebo celého těla s vonnými esencemi a květy.  Žena má prostor i k vyjádření svých nejistot či obav. Sdílejí se silné ženské podporující porodní příběhy a posilující doporučení.

Nosí se dárečky, symbolizující sílu a lásku mateřství. Píší se posilňující vzkazy na kartičky, které si žena čte později, když se ladí při přicházejícím porodu. Navlékají se korálky, kdy každý je navlečen s přáním a požehnáním k porodu. Udělá se z něj náramek, který žena nosí až do porodu. Hudba, tanec, lahodný čaj a dobrý jídlo jsou také součástí rituálu.

Podpora, posilnění, obdarovávání a požehnání ženě před tím, než ona sama daruje nový život.

Žena z této chvíle čerpá sílu pro svůj velký den a své mateřství.

Bývá to naplňující krásné silné dojemné.

Žít v srdci