Rodinné konstelace

Harmonizují vztahy v rodině.

Pracují s našimi kořeny - naší původní rodinou a celým rodem. Historie naší původní rodiny má na nás velký vliv. Je naší součástí. Ovlivňuje nás dokonce i to, o čem nevíme.

Na cestě za našim osobním růstem a vnitřní svobodou můžeme každý sám za sebe ujít kus cesty. Dříve či později však zjistíme, že už sami za sebe víc nezmůžeme a uvědomímesi, že jsme součástí většího celku, který se řídí svými zákonitostmi a my jsme tomuto celku podřízení a jsme jednou z mnoha jeho částí.

Konstelace odhalují události naší minulosti i dávné minulosti našich předků, kde došlo k tak náročným událostem a okolnostem života, že je předci nedokázali přijmout, potlačili je, "zametli pod koberec", vytěsnily a tím se odklonily od proudu lásky. Rodinný systém v rámci zachování rovnováhy přenáší nevyřešené nepřijatézáležitosti z minulosti na mladší generace - na děti. A my jsme děti bez ohledu na náš věk. Na vědomé úrovni o tom nemusíme vůbec vědět. Potom se stává, že přes vysokou inteligenci i dosaženévzdělání se nemůžeme v některé oblasti našeho života "hnout z místa". Můžeme si všimnout, že opakujeme vzorce a nevýhodné programy našich rodičů a prarodičů. Bert Hellinger tento fenomén nazývá svědomí rodu.

Rodinné konstelace nám mohou pomoci zhojit rány, které nám předali naši předci. Jsou to zranění, která jsme po předcích převzali a nevědomě je předáváme těm nejcenějším - našim dětem.

Všichni si přejeme žít v lásce a harmonických vztazích. Konstelace se nám nabízí jako jedinečná metoda, která nám pomáhá uvolnit zátěž z minulosti a otevřít se svobodné budoucnosti.

Rodinné konstelace nám ukazuji nejenom naši svázanost, ale také naši volnost.      

B. Hellinger


Žít v srdci