Vysokovibrační konstelace

Probíhají velmi často v naprostém tichu.

Prostor, ve kterém se spolu s klientem nacházíme prostoupí hluboké ticho, někdy říkáme:

Ticho, které mluví.

A začnou se snášet vysoké vibrace. Je to jemný proces, přesto velmi intenzivní.
Dochází k uvolnění klienta a jeho pozvolnému otevírání se.

Nepracujeme s příběhem, při této práci je podstatný stav vědomí. Je to ještě jemnější a mocnější práce než pohyby ducha. Vysoké vibrace přepisují záznamy v buněčné paměti,


Vyšší vždy přepisuje nižší.


Nejsou na to slova. Často klienti vyjadřují co cítí pouhým jednoduchým zvukem, gestem, slova nedostačují ...

Nemáme běžný "západní" slovník k vyjádření těchto vysokých a vysoko uspokojivých vibračních stavů vědomí.

"Je to standartní. Normální, obyčejné, posvátné - tj. zdravé, úplné, celistvé."


Nejedná se o stav plusové polarity, nýbrž o stav vědomí nad oběma polaritami.


Zde je skutečná Láska zde je hojení a zde se nachází to, co nazýváme Zázraky.

Přirozeně pouštíme (odevzdáváme, od-pouštíme).

Není to aktivní proces ve smyslu aktivity jak ji běžně známe.

Ve vysokých vibracích se odlupování děje samo.

Vyžaduje to od nás "pouze" vědomou přítomnost.


Dosahujeme nedosahováním.


Dosahujeme zvědoměním, přitakáním, pouštěním (se), neulpíváním, odevzdáváním, plynutím, sjednocením.

Hlava je s námi, jen nyní nás vede síla mnohem moudřejší a mnohem silnější, než je rozum.

Odpor je rozpuštěn a panuje zde hluboký soulad. Soulad se sebou samým, s druhými, se životem.

Zde se tvoří ne z mysli - nástrojem duality, nýbrž z jednoty.
Život nám dává hluboký smysl, naplnění.

Sjednocujeme se s esenciálními kvalitami božství.

Žít v srdci