Světelní průvodci

06.12.2022


A
ndělé, archandělé, světelní rádci a rádkyně, nanebevzatí mistři a i někteří zemřelí příbuzní tvoří světelnou rodinu, náš hvězdný tým.

My máme hmotné tělo a zkušenost z toho vyplývající. 

Při narození nám byla částečně zakryta paměť na náš světelný původ. Každý z nás bez ohledu na různé kvality lidství, které projevujeme, máme svého anděla strážného. Máme ho celý náš život a někdy i více životů.

Na různé aktivity, vztahy, etapy života a výzvy můžeme mít a často máme další světelné průvodce, kteří nám pomáhají danou věc úspěšně vzládnout.

Světelní průvodci jsou multidimenzionální a mohou být zároveň ve stejný čas podporující hojivou mocnou silou mnohým na Zemi zároveň.


Náš hvězdný tým - světelná rodina má na kvalitě našeho života stejný zájem jako my.


Je to podobné jako když máte oslavu narozenin.

Narozeniny máte vy a někdo připraví oslavu, sezve přátele, jiný koupí dárek, další upeče dort, udělá výzdobu ...A všichni mají zájem, aby se oslava co možná nejlépe vydařila.


A podobnou úlohu má náš hvězdný tým.

Podporuje nás, vede, radí, utěšuje, povzbuzuje, léčí ... a má zájem, aby se nám dobře dařilo.


Zemřelí členové rodiny mohou zůstat a často zůstavají u někoho z rodiny jako jeho anděl stražný.

(Je to něco jiného než přivtělená bytost). Z nadhledu, ve smíření a lásce s moudroustí širokého vhledu nám stojí při boku. Neznamená to, že jsou bržděni ve svém dalším vývoji nebo postupu do jiných dimenzí nebo dalších inkarnací.Jsou stejně jako my, jako světelní průvodci multidimenzionální bytostí. 

Znamená to, že zemřelý příbuzný může být náš anděl strážný, přitom může postoupit do dalších dimenzí a i se znovu narodit.


Vše co píšu, vím ze své vlastní žité zkušenosti a z 25-ti leté praxe.


Kdo se obává manipulace nebo nesvobodné vůle, světelná rodina s námi "manipuluje" asi tak, jako zlatá muška nad hlavou Zlatovlásky, když ji měl Jiřík najít mezi 12-ti pannami.


Jak s námi andělé komunikují, navazují kontakt, zasahují v hmotě v náš prospěch?
Jak rozeznat světelné a jiné bytosti?

Jak mohu získat radu, doporučení, světelný náhled na mou situaci?
To a mnoho dalšího se dozvídáme na našich setkávání.

Žít v srdci