Nová Země

30.11.2020

Pokusím se napsat slovy nepopsatelné.
Zkušenost je nepřenosná, ale vibrace ano. A možná, že nádherné vibrace Nové Země doputují k vám.


Současný celospolečenský tlak vynáší ven z lidí strachy - existenční, z nemoci, ze smrti, ztráty kontroly a jiné nepříjemné zatěžující vnitřní obsahy a programy, které byly dřív ukryté hluboko v nás. Lidem je darovaná velká příležitost je uvolnit ze své bytosti. Mnozí se čištění různými nástroji věnují mnoho let a nyní nabývá na intenzitě pro všechny.
Došli jsme na hranu a již nelze pro většinu pokračovat ve stejném módu dál.


Přicházejí a zvědomují se vibrace nového domova - Nové Země.
Přechodu na Novou Zem předchází očistění, které právě probíhá.
Překalibrovávají se naše těla, aby unesly vysoké dávky světla. Doprovázejí to intenzivní putující vjemy v různých částech těla a může být u klid ňující, pokud víme o co jde. Časem vždy odezní.
A stále víc je nám nabízena možnost uvidět se "ZŘÍT" z vyšších realit sebe sama.
Láskyplná, soucitná, přijímající, laskavá a oceňující síla přichází na naši Zem. Touha být skutečně uviděn/a v pravdivosti svého lidství se vším co jsme, dochází naplnění.
Je to Milost, která vstupuje stále viditelněji do našich životů. Vysoké vibrace božství.

Vysoké vibrace božství.

Již není co očišťovat. Přijetí a prostoupení celého našeho života v každém jeho okamžiku láskyplným soucítěním přináší uspokojení a naplnění nejzákladnějších a nejpřirozenějších potřeb člověka - být viděn, uznán a milován.
Přináší to osvobození a propojení všech dosud odmítaných částí v celistvost. Úžas nad krásou sebe a života, smích, extáze, neskonalá vděčnost, vědomí tvůrce bez úsilí, vědomí síly přítomnosti jsou přítomny.


Máme nezadatelné právo vědět, kdo jsme a žít svou přirozenou komplexnost.

Vědomí, že jsem plná, celistvá, kompletní, láska prosakující z podstaty vědomí já jsem a prostupující skrze dokonalé geniálně utvořené tělo se šíří svobodně do prostoru.

Odpojení od témat a i dramat rodu, minulých vtěleních se uskutečňuje ne odmítáním, popíráním či odporem. V celistvé přirozenosti nechybí nic a tudíž nic není třeba vyžadovat, vyvažovat, odžívat či odpouštět. Je to soulad sám bez jakékoliv potřeby z celistvosti ubírat a tím se do dramat zamotávat.
Celistvost, vše prostupující láska, přijetí, důvěra v odevzdávání je osvobození.
Celistvost je skrze lidskou bytost připravena se podle své lidsko božské svobodné vůle zúčastnit se života tak jak se život děje.

Je to extatické okouzlení, nádherná příležitost vyzářit se ze své podstaty do tvorby, manifestace v hmotě podle svobodné vůle v souladu Nové Země a kterou Nová Země povolá.


V přijetí ostatních bez jakékoliv touhy či potřeby je hodnotit, v přijetí všeho a všech tak jak jsou, dochází k přenosu celistvých vibrací božství na druhé podle jejich svobodné vůle.

Lehkost, snadnost, přirozenost, normálnost, extatická radost, potěšení, okouzlení, sounáležitost, přijetí, důvěra, připravenost se zúčastnit a zapojit podle svobodné vůle do mystéria života v souladu.


Nová Země podává světelné schůdky, světelnou ruku, paprsek, pozvání. Je mnoho připravených. Mnozí přecházejí. A mnoho se dočišťuje. Kdo nechce, podle svobodné vůle zůstává v manipulaci, nedostatku, strachu, moci do té doby, do které bude chtít.

Jsme tady.
Nová Země je už tady. Přechod je připraven. Vděčnost, radost a extáze nezná hranic.


D Ě K U J E M E.

Nadpis textu