Skutečný vůdce

30.11.2022

Skutečný vůdce nehledá následovníky, chce učit ostatní, jak být vůdci.

Nechce kontrolu, chce pravdu.

Nevnucuje své vedení ostatním, ani nikomu nebere autonomii.

Inspiruje láskou, nikoli nátlakem.

Když přijde čas vzít si zásluhy, udělá se neviditelným; ale je první, kdo přijde v době nouze, a nikdy se nescvrkne před strachem.

Je tak vášnivý pro vaše blaho, že když se s ním jdete poradit, je to, jako byste se poprvé setkali tváří v tvář sami se sebou.

Rebbe Menachem M Schneerson (Lubavitcher Rebbe)

Skutečný vůdce