Vnitřní síla

14.11.2019

Vzácný čas, ve kterém se nacházíme, nás nebývalou silou objímá vysokými vibracemi a podporuje nás v rozpomenutí se a vyjádření toho, kdo doopravdy jsme.

Odlupuje zbytky bolesti, zranění, omezení a připoutání. Neptá se a vede nás soutěskami k plnému vyjádření našeho skutečného já, naší síly, odvahy, jasnosti, pravdivosti a lásky. Žít v radosti, lehkosti, pravdivosti, štěstí a lásce je naše přirozenost.

Máme dar zakoušet sebe sama skrze hmotné tělo na této krásné planetě. Stále více lidí jí cítí, hluboce se propojuje a zakořeňuje.


Čím hlouběji se propojujeme se Zemí a přidržujeme své vědomí v srdci, tím intentzivněji vstupuje duch, milost, esence.


V ukotvení a otevřenosti dochází k sjednocení Ducha a Země v nás. Polarity se propojují v jednodu. Vibrace se v kvantovém skoku navyšují a spalují stará traumata, omezení, strachy, bloky. Vyšší vždy přepisuje nižší.


Vyšší vždy přepisuje nižší.

Dostáváme se do mnohem vyšších sfér sebe sama a možností tvorby reality nad kterými se tají dech.
Téměř 20 let jsem poctěna dotýkat se svým srdcem srdcích druhých lidí, podpořit je v rozpouštění toho, co je trápí, bolí a omezuje.

To čeho bývám svědkem posledních pár měsíců vysoce převyšuje mou dosavadní práci.

Lidé už nechtějí řešit, co se stalo v jejich rodech. Chtějí zpět svojí sílu, svou celistvost, své skutečně svobodné sebevyjádření.

Posbírávají svá stará zraněná rozštěpená já a vkládají je do proudu vysokých vibrací, která je obklopují, prostupují, uzdravují. Vkládají se do sebe sama ve vyšších sférách své multidimenzionality.

Stále více a častěji se nacházejí ve svých srdcích-v místě svrchovaného vedení sebe sama.

Role oběti se rozpouští a lidé si plně uvědomují svou roli spolu-tvůrce a zodpovědnost za své tvoření.
Je nás mnoho, kteří kráčíme cestou srdce. A ať se známe osobně a nebo ne, víme o sobě. Podporujeme se září našich srdcí, pohledem, informací, dotekem, pomocí. Držíme se vzájemně kolem ramen. A jestli se někomu podlomí kolena, druzí stojí pevně a svou pevností a láskou ho podrží.

Jsme omýváni milostí.

Žít v srdci