Manifestace srdcem

Manifestace srdcem

VĚDOMÉ SPOLUTVOŘENÍ - MANIFESTACE SRDCEM

Je rozdíl mezi tvořením z mysli (nástrojem duality) amanifestací srdcem?

5-ti dílný cyklus víkendových seminářů:

1. úlevné bezvýhradné přijetí sebe sama

2. otevření se do svobody odevzdáním lpění a připoutaností

3. spojení se s naším nejvyšším snem

4. otevření tvořivého prostoru neomezené manifestace

5. magnetizování srdcem v lásce a otevřenosti


Pokud se ženu z něčím, o čem se domnívám, že chci, pak mé dny jsou jako výheň plná úzkosti a stresu. Jestliže však spočinu na místě své trpělivosti, pak ke mně vše, co potřebuji, přichází samo a bez bolesti. Díky tomu jsem pochopil, že to, co chci , chce také mě, samo mě hledá a samo k sobě přitahuje. To je velké tajemství pro každého, kdo je schopen jej uchopit.     Rumí

Nikdy byste mě nehledali, kdybych nevolal já vás. Aslan z Narnie


Moje světelná cesta se probouzí. Pokračuji v tom, že nechávám cestu plynout, a jsem tak aktivován (a) ve světle. Mikai

..


Žít v srdci