Moudrost žen 

MOUDROST ŽEN

- volání celistvosti -

víkendový retreat pro ženy

Pozvi sama sebe do své síly!

14. - 16.6.2024

pátek 17:00 - neděle 16:00 

Chalupa Podhora, Dobrkov 28, Luže

Cena: 6.000 Kč 

(program, ubytování a plná vegetariánská penze)


Jsi silná a vědomá žena?

A přesto přicházejí chvíle či období, kdy si nevíš rady, jsi rozladěná, smutná, vzteklá, nenaplněná, zoufalá ... kdy se vynořují stará zranění a jednáš z pozice zraněného dítěte?

Čím víc popíráme sebe sama, tím méně vnímáme přesahující sílu.

Řekni sami sobě naplno ANO.

Jestli chceme své touhy a sny proměnit ve skutečnost,

je potřeba naplno říct sami sobě ANO!

Pokud milujeme jen tu část sebe sama, o které nám říkali (a my si vzali za své), že je ta správná, za kterou nás měli rádi a kvůli které jsme na sebe přísní, tak potom ostatní části nás samých popíráme, potlačujeme, odmítáme a někdy dokonce nesnášíme. Nacházíme se v oddělenosti a neúplnosti a tím v bolesti, kterou někdy cítíme a někdy potlačujeme. A prožíváme vztek, apatii, horlivé sebezničující snažení … a nevíme proč.

Jestli jsme v odpojení od části nás samých, ztrácíme to nejcennější, co tady na Zemi máme – sebe sama, napojení na své vnitřní vedení, ztrácíme smysl, nevidíme svou cestu.

Je to stejné, jako bychom v neznámé krajině zahodili mapu nebo navigaci.

Podle čeho si potom tvoříme naší realitu?

Vždyť všichni víme, že do svého života vtahujeme to,

čemu věnujeme svou pozornost a energii, tj. i to, čemu klademe odpor.

Odpor je mocná vibrace, na kterou vynakládáme životní energii a ta se zhmotňuje v našich životech.

Co je na nás tak hrozného, že se nepřijímáme takoví jací jsme?

A co se stane, když přijmeme sami sebe naprosto se vším, co k nám patří?

Když přijmeme naše tělo, právě takové jaké je, naše vlastnosti, naše projevy,

naše životní události a zkušenosti, naše kořeny, naše talenty, naše touhy a potřeby…

Přijmout sebe sám takový jaký jsem,

přijmout sebe sama taková jaká jsem – vytváří zázrak.

Vše z nás stéká, padá, všechny překážky, všechno, co nefunguje mizí.

Africké přísloví praví:

"Když zmizí proti-vník uvnitř, protivník venku nám nemůže ublížit."

Máš příležitost - zakusit zázračné účinky přijetí sebe sama v celistvosti,

která ale neznamená nic,

pokud ji nevyužiješ.

POJĎ A DEJ SI SVOBODU BÝT VŠÍM, ČÍM JSI.

POJĎ VŠEM ČÁSTEM SEBE SAMA ŘÍCT ANO.

PŘIJĎ SE NAUČIT PŘIJMOUT SEBE BEZ OPRAVOVÁNÍ A ZAKUSIT CELISTVOST, OTEVŘENÍ, NAPLNĚNÍ A SEBE-LÁSKU.

POLOŽ ZÁKLADY VĚDOMÉ MANIFESTACE TOHO NEJLEPŠÍHO, CO PRO PRÁVĚ TVOU CESTU POTŘEBUJEŠ.

TĚŠÍME SE NA TEBE.

Halka a KarolNáš retreat je vyživující setkání věnované všem našim nepřijatým částem. Je pozvánkou pro všechny odštěpené kousky naší duše, aby se s námi opět propojily.

Uvolnění uzamčené energie, hojení a zdravé doprožití zásadních momentů našich životů v bezpečném podpůrném prostředí.

Naše setkání má hluboký záměr s dosahem do každodenního života.


Budeme spolu procházet možnosti jaké máme, když nás realita všedního dne někdy semele. 

Spojíme se s nejsilnější předkyní našeho rodu. 

Zažijeme společně léčivý rituál. 

A mnoho dalšího ...


Čeká nás:

 • ženské sdílení bez posuzování

 • uvědomění

 • přijetí
 • terapeutický tanec

 • léčivá meditace
 • jemné transformační techniky
 • konstelace

 • rituál
 • hojení

 • doprožití

 • podpora

 • hloubka
 • pravdivost
 • oživení

 • navýšení vibrací, vnitřní síly a ženství

 Žena a její tváře v proměnách života

Otevřený cyklus seminářů pro ženy

v jakémkoliv věku, který rozvíjí,

oslavuje a vzdává úctu všemu,

co ženství ztělesňuje.

Na našich setkáváních se uvolňujeme do stále hlubšího souladu samy se sebou.

Žena a její tváře v proměnách života

Jestli s Tebou souzníme, přijď mezi nás.

Jsi vítaná.


Přihlášení


Prožitkový víkend z cyklu Žena a její tváře v proměnách života

Těšíme se na tebe

Halka a Karol


Žena v srdci